Kerkdiensten

Leer ons kennen

Wie zijn wij

De Kandelaar Veendam (CGKv) is een gemeente die gelooft in Jezus' liefde voor de wereld. We willen samen God aanbidden, elkaar helpen om te geloven en van Gods liefde uitdelen. Samen bouwen aan Gods koninkrijk in Veendam. Steeds dichterbij bij God, dichter bij elkaar en dichter bij de wereld. Door het geloof in God als liefdevolle Vader, in Jezus als Redder en de Heilige Geest als Trooster en Raadgever.

God heeft ons laten zien hoe groot Zijn liefde voor ons is, door Zijn zoon te geven. Daarom mogen wij leven in genade. Laten we daarom ook elkaar liefhebben vol genade, want de liefde komt van God. (1 John 4:7-11)

Dichterbij God

Door tijdens kerkdiensten God te zoeken, in groepen de bijbel te lezen en bespreken, samen te bidden en door God te aanbidden wanneer we samen zijn, met als doel dat we persoonlijk dichter tot God groeien.

Dichter bij elkaar

Door elkaar te ontmoeten, samen te vieren en te eten. We zijn onderling heel verschillend, maar we willen samen kerk zijn, er is plaats voor iedereen. We hebben allemaal genade nodig, dat maakt dat iedereen welkom is.

Dichter bij de wereld

Door actief te zijn in de kerk en daarbuiten: door bijvoorbeeld lid te zijn van de plaatselijke voetbalclub, te geven in geld, tijd of bij te dragen aan de voedselbank. We willen Jezus volgen in alle aspecten van onze levens en Zijn liefde uitdragen.